O nama

Osnovni koncept djelovanja tvrtke Hunor na podrucju Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije od 1992. godine je revitalizacija i modernizacija NC/CNC-alatnih strojeva. Primarna djelatnost tvrtke ukljucuje projektiranje i realizaciju upravljackih sustava najnovije generacije za tokarilice, glodalice, obradne centre, brusilice, autogene i plazma rezace te ostale alatne strojeve. U proteklom razdoblju uspješno je modernizirano više od stotinu alatnih strojeva.

{rokbox title=|Projekt razvoja novog stroja posebne namjene (u suradnji s Končar GIM| thumb=|images/stories/o_nama/slike/mini/projekt_razvoja_novog_stroja.jpg|}images/stories/o_nama/slike/projekt_razvoja_novog_stroja.jpg{/rokbox}Projekt razvoja novog stroja posebne namjene (u suradnji s Končar GIM)Modernizacija alatnih strojeva tehnološki je kompleksan proces i cesto ukljucuje strucnjake iz raznih podrucja. Za provodjenje jednoga takvog projekta, uz detaljnu analizu i izradu projektne dokumentacije, te kasniju realizaciju i obuku, potrebno je multidisciplinarno znanje i višegodišnje iskustvo. Isplativost modernizacije alatnih strojeva svakako je ekonomski opravdana tema. Zamjenom zastarjelih elektronickih elemenata, kao i dotrajalih pogonskih motora umjesto popravka istih, uz ostale znacajke, znatno se podiže vrijednost i tehnološka pouzdanost alatnih strojeva. Uložena sredstva vecim dijelom ovise o izvedbi i radnim gabaritima te cijeni sata rada razmatranoga alatnog stroja, a mogu iznositi i 10 do 20 % njegove vrijednosti.{rokbox title=|Strojevi za obradu drva tipa Shoda| thumb=|images/stories/o_nama/slike/mini/strojevi_za_obradu_drva.jpg|}images/stories/o_nama/slike/strojevi_za_obradu_drva.jpg{/rokbox}Strojevi za obradu drva tipa Shoda U slucaju popravka alatnog stroja, ovisno o vrsti i težini kvarova veca se isplativost i pouzdanost stroja postižu ugradnjom novih elemenata kao što su CNC-upravljacke jedinice, regulatori za pomocne i glavne pogone (DC i AC servomotori) te mjerni sustavi (mjerne letve, inkrementalni i apsolutni davaci impulsa, mjerne trake i sl.). Osnovna strategija modernizacije uvijek ovisi o željama korisnika, odnosno alatnom stroju, no pretežno se svodi na rastavljanje mehanickih komponenata, pri cemu se provjerava dotrajalost dijelova te razmatra njihova eventualna zamjena. Zamjena nekih dijelova pritom nije obvezna, jer se današnjim CNC-upravljackim jedinicama dotrajalost kljucnih dijelova, kao što je primjerice navojno vreteno osi, može u velikoj mjeri kompenzirati do prihvatljive razine tocnosti i ponovljivosti. Sa stajališta modernizacije elektronickih komponenata i odgovarajucih instalacija, dugogodišnje iskustvo pokazuje da je cjelovita zamjena elemenata iz elektroormara najpouzdaniji nacin modernizacije alatnih strojeva. Ovakav se pristup u praksi pokazao vrlo djelotvornim, jer je uz relativno male investicije i u vrlo kratkom razdoblju (od 7 do 10 dana) moguce modernizirati NC/CNCstroj na lokaciji korisnika, i to stroj bilo kojeg proizvoaca, uz uvjet da je mehanicki u donekle ocuvanom stanju. Dosadašnja iskustva tvrtke ukljucuju modernizaciju sljedecih alatnih strojeva i proizvodjaca: Od 60-ak obnovljenih CNC-strojeva na podrucju Hrvatske, u Hunoru izdvajaju rusku klasicnu tokarilicu TOS-17, radnih gabarita 1000 x 8000 mm u tvrtki Koncar – Generatori i motori d.d. Prije modernizacije tokarilica je bila u dotrajalom stanju, stoga je mehanicki obnovljena ugradnjom novoga kuglicnoga navojnog vretena dužine 8000 mm i novom revolverskom glavom. Ugradnjom upravljackog sustava, novih motora te regulatora i pripadnih elektricnih instalacija tokarilica je u potpunosti revitalizirana. Na taj je nacin klasicna tokarilica vecih radnih gabarita u vrlo kratkom vremenu pretvorena u CNC- tokarilicu zamjetne tocnosti.

S gledišta složenosti upravljackog sustava i programiranja, jedan od zahtjevnijih strojeva za modernizaciju je CNC-horizontalna/ vertikalna glodalica MAHO, model 1000, s 4 osi (x, y, z, b), koja izmjenom položaja {rokbox title=|Obnovljeni autogeni rezač| thumb=|images/stories/o_nama/slike/mini/obnovljeni_autogeni_rezac.jpg|}images/stories/o_nama/slike/obnovljeni_autogeni_rezac.jpg{/rokbox}Obnovljeni autogeni rezačglavnog vretena (vertikalno-horizontalno vreteno) mijenja koordinatni sustav. Izvo- enjem takve funkcije nije dovoljno samo programski izmijeniti koordinate cijeloga stroja vec dinamicki proracunati i njihove nove vrijednosti. Izvedeni radovi na tom stroju previše su opsežni za daljnje razmatranje u ovom tekstu. Osim obnove desetak CNC-strojeva u Srbiji, takoer je obavljena i prva modernizacija u ovom dijelu Europe plazma-rezaca i autogenog rezaca s cetiri glavna vretena, njihovom rekonstrukcijom u numericki upravljane. Zanimljiv detalj kod tih strojeva je upravljanje jednom od osi s pomocu dva servomotora istodobno, koji rade u tzv. auxiliary encoder radnome modu (pozicija enkodera prvog servomotora odreuje brzinu, odnosno poziciju drugoga). Prijenos na tim osima izveden je zupcastim letvama, gdje je podešavanjem svake osi dobivena tocnost, odnosno ponovljivost od +/-0,5 µm. Projekt je ukljucivao i isporuku programske podrške za optimirano {rokbox title=|Obnovljena tokarilica TOS-17| thumb=|images/stories/o_nama/slike/mini/obnovljena_tokarilica_tos-17.jpg|}images/stories/o_nama/slike/obnovljena_tokarilica_tos-17.jpg{/rokbox}Obnovljena tokarilica TOS-17izrezivanje komada, odnosno što vece iskorištavanje ulaznog materijala. Ne ulazeci detaljnije u tehnicke pojedinosti, važno je napomenuti da su se troškovi modernizacije, što ukljucuje povecane brzine hodova, CNC-upravljanje te dodatne programske podrške za optimirano izrezivanje, isplatili u vrlo kratkom roku. Kako je u modernizaciji alatnih strojeva svaki novi projekt inovacija i izazov, tako je to bila i izrada mjerne naprave za mjerenje koljenastih vratila kamionskih motora. Rucnom optickom provjerom jednog brijega, s 360 mjernih tocaka, bila su potrebna cetiri radna sata mjerenja, pri cemu je koncentriranost mjeritelja znatno utjecala na rezultat. Realizacijom projekta, vrijeme mjerenja, ukljucujuci analizu rezultata, smanjeno je na 11 minuta. Projekt je izveden rekonstrukcijom upravljackog sustava mjerne naprave s automatskim mjerenjem, ugradnjom dodirne sonde visoke tocnosti proizvoaca Heidenhain te razvojem programske podrške za statisticku analizu s gra ckim prikazom mjernih rezultata. Osim modernizacije, u suradnji s tvrtkom Koncar – Generatori i motori d.d. kao predlagateljem i inicijatorom idejnog projekta, razvijen je 6-osni stroj za namatanje izolacije namota generatora. Procesni zahtjev bio je izolirati namote generatora zaštitnim trakama, uz uvjet da se traka preklapa s prethodnom trakom tocno na polovici kako bi se osigurala optimalna zaštita.

Od mnogobrojnih drugih projekata moguce je izdvojiti nekoliko važnijih. Za tvrtku CIMOS d.d. iz Slovenije obnovljeno je osam CNC-strojeva na podrucju BiH i Srbije. U Crnoj Gori je u suradnji s belgijskim vlasnikom obavljena modernizacija dvaju CNC-strojeva. Trenutacno je u Makedoniji u tijeku modernizacija jedne CNC-glodalice. Važan cimbenik pri modernizaciji alatnog stroja, od samog pocetka izvoenja preko puštanja u pogon, testiranja i, konacno, obuke, aktivno je sudjelovanje specijalista iz službe održavanja te buducih operatera stroja tvrtke narucitelja. Takvim se pristupom s jedne strane umanjuje nesigurnost koja se može javiti kod operativnog osoblja pri usvajanju novih tehnologija i novih nacina korištenja stroja. S druge strane, suradnja sa službom održavanja i njihova obuka od samoga pocetka izvoenja projekta mogu znatno umanjiti troškove održavanja, jer je osoblje osposobljeno za kasnije samostalno održavanje obnovljenog stroja.

Os koja je u ravnini s namotom sinkronizirana je s vretenom (odnosno specijalnom glavom koja omotava traku oko namota), uz dodatnu interpolaciju preostalih pet osi ovisno o programu. Trenutacno je u fazi puštanja u pogon druga namatalica s vecim mehanickim hodovima. U drvnoj industriji modernizacija alatnih strojeva tipa Shoda pomalo je drukcija od one u metalnoj industriji. Upotrebljavaju se alati koji rade na više od 18 000 o/min te je koncept cijeloga stroja drukciji. U skladu s tim, izmjena alata takoer je programski znatno složenija od one u metalnoj industriji, ponajprije zato što u ovome slucaju alat u koordinatnom sustavu ne dolazi na isto mjesto po osi y. Korekcija se izvodi pozivanjem makroprograma u trenutku izmjene alata. Dakako, korekcija alata i nul-tocke radnoga komada izvode se jednako kao i kod alatnih strojeva u metalnoj industriji. Danas vec zastarjeli postupak hidrokopiranja, koji je mogao raditi jednu po jednu funkciju, modernizacijom PLC-sustava dovodi do višefunkcionalnog stroja iste namjene. U slucajevima kada je dovoljno grubo tokarenje, ulaganjem sredstava samo u PLC-sustav, rezultati modernizacije takoer upucuju na ekonomski isplativu investiciju. Tijekom proizvodnje prve hrvatske CNCtokarilice Tišljar-100, kojih je proizvedeno ukupno 13 primjeraka, radilo se na serijskoj proizvodnji CNC-strojeva. Serijska proizvodnja jednog tipa stroja znatno se razlikuje od modernizacije alatnih strojeva raznih vrsta razlicitih proizvoaca.

Ukratko, pristup tvrtke Hunor zasnovan je na realizaciji orijentiranoj korisniku, uz sljedece usluge: • minimalna kon guracija do razine osnovnih tehnickih uvjeta, odnosno zahtjeva korisnika (samo upravljacka jedinica) • kompletna modernizacija (upravljacka jedinica, motori, regulatori, mjerni sustavi i pripadne instalacije) • ugradnja dodatnih mehanickih funkcija na stroj u vidu olakšavanja/ubrzavanja proizvodnje • školovanje tehnologa, rukovatelja i servisera.

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr