IspisE-mail

JCL-52TGDT

Max. promjer komada iznad staze 440 mm
Max. promjer tokarenja 140 mm
Max. duzina tokarenja 140 mm
Hod X osi 130 mm
Hod Z osi 150 mm
Brzi hod X osi 16 m/min
Brzi hod Z osi 16 m/min
Glavno vreteno - max. broj okretaja 4000 o/min
Gl. motor - konstantna snaga 10 kW
Broj mjesta za alate 12 kom
Broj mjesta za pogonjene alate 12 kom
Alati VDI20
Provrt vretena 50 mm
Max. promjer sipke kroz vreteno 70 mm
Preporucene pakne/patronske pakne 160/185E
Tip cela glavnog vretena A2-5
Tip revolver glave BARUFFALDI
A = automatski (strojni); M = manualni (ru?ni) A/M
Max. duzina tokarenja ako zelite stroj s hvatacem komada 100 mm
Kapacitet spremnika emulzije 100 L
Pritisak sustava hladenja 3 bar
Duzina stroja 2260 mm
Sirina stroja 1800 mm
Visina stroja 1800 mm
Netto masa 2400 kg
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr