IspisE-mail

PKM-146-154-18

Masa 1.1 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 4 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 5.6 Ohm
Induktivitet 11 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 50 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 50 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-25 um
Rezolucija 3 um
Fz - privlacna sila 360 N
Sila tereta 290 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr