IspisE-mail

PKM-146-154-23

Masa 1.8 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 6.6 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 1.5 Ohm
Induktivitet 1.3 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 75 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 75 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-10 um
Rezolucija 1 um
Fz - privlacna sila 560 N
Sila tereta 430 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr