IspisE-mail

PKM-156-320-30

Masa 3.7 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 21 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 1.5 Ohm
Induktivitet 3.6 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 140 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 140 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-15 um
Rezolucija 1 um
Fz - privlacna sila 1000 N
Sila tereta 800 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr