IspisE-mail

PKM-154-221-25

Masa 2.3 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 11.6 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 1.4 Ohm
Induktivitet 3.6 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 140 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 70 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-10 um
Rezolucija 1 um
Fz - privlacna sila 830 N
Sila tereta 650 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr