IspisE-mail

PKM-115-154-23

Masa 1.2 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 5 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 0.5 Ohm
Induktivitet 0.8 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 25 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 25 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-10 um
Rezolucija 1 um
Sila tereta 150 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr