CNC servis

PDFIspisE-mail

Zamjena upravljačke jedinice

Ugradnjom upravljačke jedinice CNC alatni stroj sposoban je za obradu najsloženijih komada.

Popravak svih vrsta servo-pojačala

Popravak/zamjena servo pojačala pomoćnih osi i glavnih vretena CNC alatnih strojeva
  • Popravak servo-pojačala tipa: FANUC, Siemens, Mitsubishi, ABB, Allen Bradley
  • Zamjena servo-pojačala: proračun karakteristika novog servo pojačala, ugradnja u elektroormar, parametriranje servo-pojačala. Izbor servo pojačala za pomoćne osi i servo-pojačala za glavna vretena
  • Popravak/zamjena napajanja za servo pojačala

Popravak servo motora

Popravak/zamjena servo motora pomočnih osi i motora glavnih vretena CNC alatnih strojeva
  • Popravak neispravnih motora: prematanje, zamjena četkica, popravak tachogeneratora, popravak enkodera
  • Zamjena motora - proračun potrebnih karakteristika novog motora, ugradnja, parametriranje servo-pojačala. Izbor servo motora za pomoćne osi i motora za glavna vretena
  • Osigurani rezervni dijelovi za sve vrste servo motora: enkoderi, tachogeneratori, četkice...

Popravak mjernog sustava

Popravak mjernih letvi i enkodera
  • Popravak i zamjena svih vrsta enkodera
  • Popravak i zamjena mjernih letvi i magnetskih traka
  • Mehanička ugradnja i podešavanje optičkih mjernih letvi i magnetskih traka

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr