Ispis

AMC sinkrona servo pojačala feed

amca
Naziv  
[A] 
[A] 
AC/DC
 
[V] 
[V] 
Komunikacija
 
Analog
 
H
 
E
 
T
 
 
AMC DPCANIA-015A400 15 8 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-015S400 15 8 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-030A400 30 15 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-030A800 30 15 AC 480 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-060A400 60 30 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-060A800 60 30 AC 480 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIA-100A400 100 50 AC 240 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIE-015A400 15 8 AC 240 100 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-015S400 15 8 AC 240 100 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-030A400 30 15 AC 240 100 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-030A800 30 15 AC 480 200 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-060A400 60 30 AC 240 100 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-060A800 60 30 AC 480 200 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIE-100A400 100 50 AC 240 200 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANIR-015A400 15 8 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-015S400 15 8 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-030A400 30 15 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-030A800 30 15 AC 480 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-060A400 60 30 AC 240 100 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-060A800 60 30 AC 480 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIR-100A400 100 50 AC 240 200 CANopen DA - - DA
AMC DPCANIS-015A400 15 8 AC 240 100 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-015S400 15 8 AC 240 100 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-030A400 30 15 AC 240 100 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-030A800 6 3 AC 60 10 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-060A400 60 30 AC 240 100 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-060A800 60 30 AC 480 200 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANIS-100A400 100 50 AC 240 200 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANTA-015B200 15 8 DC 190 40 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTA-020B080 20 10 DC 80 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTA-025B200 25 13 DC 190 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTA-040B080 40 20 DC 80 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTA-060B080 60 30 DC 80 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTE-015B200 15 8 DC 190 40 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTE-020B080 20 10 DC 80 20 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTA-025B200 25 13 DC 190 20 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTE-025B200 25 13 DC 190 20 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTE-040B080 40 20 DC 80 20 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTE-060B080 60 30 DC 80 20 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTR-015B200 15 8 DC 190 40 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTR-020B080 6 3 AC 60 10 CANopen DA DA DA DA
AMC DPCANTR-025B200 25 13 DC 190 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTR-040B080 40 20 DC 80 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTR-060B080 60 30 AC 80 20 CANopen DA - - DA
AMC DPCANTS-015B200 15 8 DC 190 40 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANTS-020B080 20 10 DC 80 20 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANTS-025B200 25 13 AC 190 20 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANTS-040B080 40 20 DC 80 20 CANopen DA DA - DA
AMC DPCANTS-060B080 60 30 DC 80 20 CANopen DA DA - DA
AMC DPQNNIE-015A400 15 8 AC 240 100 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-015B200 15 8 DC 190 40 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-015S400 15 8 AC 240 100 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-020B080 20 10 DC 80 20 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-025B200 25 13 DC 190 20 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-030A400 30 15 AC 240 100 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-030A800 30 15 AC 480 200 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-040B080 40 20 DC 80 20 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-060A400 60 30 AC 240 100 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-060A800 60 30 AC 480 200 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-060B080 60 30 DC 80 20 SynqNet - DA DA -
AMC DPQNNIE-100A400 100 50 AC 240 200 SynqNet - DA DA -
AMC DPRAHIA-015A400 15 8 AC 240 100 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIA-015S400 15 8 AC 240 100 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIA-030A400 30 15 AC 240 100 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIA-030A800 30 15 AC 480 200 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIA-060A400 60 30 AC 240 100 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIA-060A800 60 30 AC 480 200 CANopen DA - - DA
AMC DPRAHIA-100A400 100 50 AC 240 200 RS232 DA - - DA
AMC DPRAHIE-015A400 15 8 AC 240 100 RS232 DA DA DA DA
AMC DPRAHIE-015S400 15 8 AC 240 100 RS232 DA DA DA DA
AMC DPRAHIE-030A400 30 15 AC 240 100 RS232 DA DA DA DA
AMC DPRAHIE-030A800 30 15 AC 480 200 RS232 DA DA DA DA
AMC DPRAHIE-060A400 60 30 AC 240 100 RS232 DA DA DA DA
AMC DPRAHIE-060A800 60 30 AC 480 200 RS232 DA DA DA DA


Filtriranje proizvoda AMC sinkrona servo pojačala

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr