Ispis

Linearni motori feed

Linearni sinkroni motori garantiraju:linearni
visoku gustoću silnica u kompaktrnim dimenzijama (vršna linearna sila do 7600N),
visoka brzina (do 5m/s)
visoka akceleracija (do 14G).

Moguće neovisno upravljanje s više forcer-a (rotor) na jednoj magnetskoj stazi (stator). Motori se mogu spojiti serijski ili paralelno za postizanje više linearne sile.
Konstrukcija:
AC servomotor sastoji se od pomičnog primarnog namotaja (forcer) i sekundarne permanentne magnetske staze. Forcer se satoji od namotaja uklopljenog u termalno vodljivu epoksidnu smolu. Magnetska staza izrađena je od visoko-energetskih permanentnih magneta zaljepljenih na željeznu stazu. Za ispravan rad motora, potrebno je osigurati određeni zračni raspor između forcer-a i magneta, prema tolerancijama za pojedini motor.
Postoje 3 vrste linearnih sinkronih servomotora:
Linearni motori s željeznom jezgrom:
Linearni motori s željeznom jezgrom opremljeni su magnetskom stazom, postavljenom ispod forcer-a.
Iz tog razloga, pojavljuje se visoka privlačna sila između magnetne staze i samog forcer-a. Ta sila osigurava visoku krutost linearnog sustava.
Simetrični linearni motori
Simetrični linearni motori s željeznom jezgrom sastoje se od dvije simetrično postavljene magnetske staze. Takva konstrukcija osigurava negativne ekeftke privlačnih sila izmešu magnetnih staza i samog forcer-a (zaljepljenje forcer-a na stazu).


Naziv  


Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr