Ispis

Servo pojačala za DC istosmjerne motore feed

amcaamc_tip

Naziv  
[A] 
[A] 
AC/DC
 
[V] 
[V] 
Upravljanje
 
T
 
H
 
E
 
I
 
 
AMC 100A40 100 50 DC 400 60 +/- 10V DA - - DA
AMC 120A10 120 60 DC 80 20 +/- 10V DA - - DA
AMC 12A8 12 6 DC 80 20 +/- 10V DA - - DA
AMC 16A20AC 16 8 AC 140 45 +/- 10V DA - - DA
AMC 20A20 20 10 DC 190 40 +/- 10V DA - - DA
AMC 25A20DD 25 12.5 DC 190 40 PWM & direction - - - -
AMC 25A20I 25 12.5 AC 190 40 +/- 10V DA - - DA
AMC 25A8 25 12.5 DC 80 20 +/- 10V DA - - DA
AMC 30A20AC 30 15 AC 140 45 +/- 10V DA - - DA
AMC 30A8 30 15 DC 80 20 +/- 10V DA - - DA
AMC 30A8DD 30 15 DC 80 20 PWM & direction - - - -
AMC 50A20DD 50 25 DC 190 40 PWM & direction - - - -
AMC 50A20I 40 25 DC 190 40 +/- 10V DA - - DA
AMC 50A8 50 25 DC 80 20 +/- 10V DA - - DA
AMC 50A8DD 50 25 DC 80 20 PWM & direction - - - -
AMC AZ10A20 10 6 DC 175 40 +/- 10V - - - DA
AMC AZ10A20DDC 10 6 DC 175 40 PWM - - - DA
AMC AZ12A8 12 6 DC 80 20 +/- 10V - - - DA
AMC AZ12A8DDC 12 6 DC 80 20 PWM - - - DA
AMC AZ20A8 20 12 DC 80 10 +/- 10V - - - DA
AMC AZ20A8DDC 20 12 DC 60 10 PWM - - - DA
AMC AZ25A20 25 12.5 DC 175 40 +/- 10V - - - DA
AMC AZ25A20DDC 25 12.5 DC 175 40 PWM - - - DA
AMC AZ40A8 40 20 DC 80 10 +/- 10V - - - DA
AMC AZ40A8DDC 40 20 DC 80 10 PWM - - - DA
AMC AZ6A8 6 3 DC 80 20 +/- 10V - - - DA
AMC AZ6A8DDC 6 3 DC 80 20 PWM - - - DA
AMC AZB10A20 10 6 DC 175 40 +/- 10V - DA - DA
AMC AZB12A8 12 6 DC 80 20 +/- 10V - DA - DA
AMC AZB20A8 20 12 AC 80 10 +/- 10V - DA - DA
AMC AZB25A20 25 12.5 DC 175 40 +/- 10V - DA - DA
AMC AZB40A8 40 20 DC 80 10 +/- 10V - DA - DA
AMC AZB6A8 6 3 DC 80 20 +/- 10V - DA - DA
AMC AZBDC10A20 10 6 DC 175 40 PWM - DA - DA
AMC AZBDC12A8 12 6 DC 80 20 PWM - DA - DA
AMC AZBDC20A8 20 12 DC 80 10 PWM - DA - DA
AMC AZBDC25A20 25 12.5 DC 175 40 PWM - DA - DA
AMC AZBDC40A8 40 20 DC 80 10 PWM - DA - DA
AMC AZBDC6A8 6 3 AC 80 17 PWM - DA - DA
AMC AZBE10A20 10 6 DC 175 40 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBE12A8 12 6 DC 80 20 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBE20A8 20 12 DC 80 10 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBE25A20 25 12 DC 175 40 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBE40A8 40 20 DC 80 10 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBE6A8 6 3 DC 80 20 +/- 10V DA DA DA DA
AMC AZBH10A20 10 6 DC 175 40 +/- 10V DA DA - DA
AMC AZBH12A8 12 6 DC 80 20 +/- 10V DA DA - DA
AMC AZBH20A8 20 12 DC 80 10 +/- 10V DA DA - DA
AMC AZBH25A20 25 12.5 DC 175 40 +/- 10V DA DA - DA
AMC AZBH40A8 40 20 DC 80 10 +/- 10V DA DA - DA
AMC AZBH6A8 6 3 DC 80 20 +/- 10V DA DA - DA
AMC B15A8 15 7.5 DC 80 20 +/- 10V DA DA - DA
AMC B25A20AC 25 12.5 AC 140 45 +/- 10V DA DA - DA
AMC B25A20I 25 12.5 DC 190 40 +/- 10V DA DA - DA
AMC B30A40 30 15 DC 400 60 +/- 10V DA DA DA DA
AMC B30A40AC 30 15 AC 265 45 +/- 10V DA DA DA DA
AMC B30A8 30 15 DC 80 20 +/- 10V DA DA - DA
AMC B40A20I 40 20 DC 190 40 +/- 10V DA DA - DA
AMC B40A40 40 20 DC 400 60 +/- 10V DA DA DA DA
AMC B40A40AC 40 20 AC 265 45 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BD15A8 15 7.5 DC 80 20 PWM & direction - DA - -
AMC BD25A20AC 25 12.5 AC 140 45 PWM & direction - DA - -
AMC BD25A20I 20 12.5 DC 190 40 PWM & direction - DA - -
AMC BD30A8 30 15 DC 80 20 PWM & direction - DA - -
AMC BDC30A8 30 15 DC 80 20 PWM & direction - DA - DA
AMC BDC40A20 40 20 DC 190 60 PWM & direction - DA - DA
AMC BE15A8 15 7.5 DC 80 20 +/- 10V - DA DA DA
AMC BE15A8-H 15 7.5 DC 80 20 +/- 10V - DA - DA
AMC BE25A20AC 25 12.5 AC 140 45 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BE25A20I 25 12.5 DC 190 40 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BE30A8 30 15 DC 80 20 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BE40A20I 40 20 DC 190 40 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BX25A20 25 12.5 DC 200 60 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BX25A20AC 25 12.5 AC 140 45 +/- 10V DA DA DA DA
AMC BX30A8 30 15 DC 80 20 +/- 10V DA DA DA DA
AMC opcije - SRST185 shunt                      


Filtriranje proizvoda Servo pojačala za DC istosmjerne motore

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr