Ispis

HSHP glodalice feed

Naziv   L-A
[mm] 
L-B
[mm] 
[kg] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[kom] 
[m/min] 
[m/min] 
 
EML-610 800 450 400 610 510 460 630 16 30 30
EMP-700 800 510 200 700 410 510   16 36 36
TMV-510A 600 360 200 510 210 360 200 14 36 36
TMV-510T 600 360 200 510 300 360 200 20 40 40
MDV-508 950 500 500 850 530 500 100 24 30 30
Kondia-A6 800 400 400 600 510 400 140 22 30 30
HM-1060 1120 600 800 1000 510 600 160 18 30 30
HM-2010 2000 1000 2000 2000 510 1000 175 20 24 24


Filtriranje proizvoda HSHP glodalice

Tocnost pozicioniranja

Tocnost ponavljanja

Broj podrucja glavnog vretena

Tip magazina alata

Ukupno: 8

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr